Wayfinding


Wayfinding er begrebet, der bruges om den proces man som person skal igennem for at finde fra ét sted til et andet. Midlerne man bruger i processen er mangfoldige og mange er for personen i virkeligheden ubevidste.  Dette gælder for eksempel den kognitive kortlægning, der er et mentalt indre kort vi danner af vore omgivelser og som opdateres og detaljeres mere og mere, som vi bevæger os rundt. Væsentligt for dannelsen det kognitive kort er bl.a. rumlig diversitet.

I ukendte omgivelser modtager vi konstant utroligt mange informationer og signaler - bevidste og ubevidste. For at skabe et velfungerende wayfinding princip, gælder det om at have styr på alle disse signaler og give logiske, letopfattelige informationer på rette tid og sted.

De fleste af midlerne, der traditionelt anvendes kan imidlertid være distraherende, når de ikke bruges og er ofte utilstrækkelige til formålet. Det kræver megen omtanke, psykologi og disciplin at planlægge en god informationsstyring og en brugerdreven wayfinding strategi for alle involverede brugergrupper, når der også skal tages hensyn til de fysiske omgivelser.

Med en arkitektbaggrund har jeg gennem en årrække tilegnet mig en omfattende viden som grundlag for at udarbejde wayfinding strategier og –analyser under stor respekt og hensyntagen til omgivelser, arkitektur, brand, bygherrer, brugere og midler.
Som uafhængig rådgiver er jeg ikke nødvendigvis præget af præferencer for bestemte produkter, midler eller firmaer, men kan objektivt anvende de på markedet mest optimale midler til gavn for løsningen og dermed for kunden.
Alt efter aftale og projekt kan jeg selvfølgelig også målrette min rådgivning mod bestemte produkter efter ønske.

RetinaDesign kan være innovator og/eller sparringspartner for alle typer wayfinding problematikker i omfattende og komplekse byggerier som sygehuse, uddannelsesinstitutioner, konferencecentre og offentlig administration.
Uanset kundegruppen er RetinaDesign den nærliggende samarbejdspartner for enhver form for brugerdreven wayfinding og/eller designdreven signbranding strategi.