Grafisk design


Hvor wayfinding elementet er meget funktionelt orienteret er det grafiske design i en løsning oftest fokuseret på de images-skabende branding værdier.

Man kan benytte mange veje til det grafiske design. Det er derfor vigtigt fra starten og i samråd med din kunde at få fastlagt den grafiske retning. Alene ord som: klassisk, opmærksomhed, varm, afdæmpet, vovet, traditionel, vild, trendy osv. afspejler hver sin stil i det grafiske spekter, der hver har sin karakter, sin levetid og sine fortalere.
Som designer er jeg vant til - og har metoder til - at afdække kundens forventninger til det grafiske udtryk.

Hvis din kunde har en design manual er opgaven som regel at transformere dele af indholdet til den række af skiltetyper og elementer, der skal bruges i den aktuelle løsning – herunder f.eks. også facadeskiltning, ID skiltning, car-wrap, flag og at sikre kontinuiteten med web sites, arkitektur, indretning og company brand.

Mange kunder har ingen design manual. Her vil opgaven være at finde de karakteristiske elementer i arkitektur, indretning, logo, farver, symboler etc. og med den samlede løsning skabe en sammenhæng i omgivelserne. Det kan måske endda resultere i en mini design manual på nogle få sider, der i mange tilfælde er nok til at give grafisk retning og mål for din kunde fremadrettet.

RetinaDesign kan endvidere skabe den visuelle identitet helt fra bunden hvad enten det drejer sig om ny- eller rebranding. Den grafiske løsning vil afspejle firmates værdier og have rod i dets dna. Kreativitet og nytænkning kombineret med en pragmatisk indgang vil sikre opmærksomhed og anvendelighed over lang tid. Resultatet vil oftest være en kort overskuelig designmanual.