Wayfinding analyser

Formålet med en wayfinding analyse er at afdække behovet for midler, der kan vise brugerne vej i området eller bygningen. Det være sig skilte, streger i gulvet, smart phone maps eller helt andre midler.
Dette bør helst foregå så tidligt som muligt i den indledende projekteringsfase for at kunne tage højde for evt. justeringer i indretninger eller faciliteter. Analysen foretages selvfølgelig hovedsageligt på tegnings- eller skitse niveau.
En wayfinding analyse kan imidlertid også udføres som en del af et større renoveringsarbejde, hvor man ønsker at forbedre brugernes oplevelse af at kunne finde rundt. Her er der oftest tale om bygninger, der allerede er i brug og analysen foregår for størstedelen on-site.


Udarbejdelse af wayfinding analyser og tilrettelæggelse af wayfinding strategier er en niche kompetence som kræver erfaring, overblik og indsigt samt frem for alt at man kan sætte sig i brugernes situation, fysisk, psykisk og mentalt. Der er mange hensyn at tage og de rigtige kompromiser skal findes.

Jeg har, gennem mere end 25 år som designer i den internationale skiltebranche, arbejdet med wayfinding i teori og praksis. Jeg har udarbejdet omfattende uddannelsesmateriale med opslagsbøger, præsentationer og øvelsesopgaver samt undervist konsulenter og forhandlere i wayfinding.
Jeg har rådgivet i wayfinding analyser i forbindelse med større og komplekse projekter i ind- og udland.

RetinaDesign har derfor meget stor erfaring i wayfinding- og skiltningsproblematikker i omfattende og komplekse byggerier som sygehuse, uddannelsesinstitutioner, konferencecentre og offentlig administration.
Uanset kundegruppen er RetinaDesign den nærliggende samarbejdspartner for enhver form for brugerdreven wayfinding og/eller designdreven skiltning.

RetinaDesign kan levere konkrete wayfinding analyser i forbindelse med skiltningsprojekter. Men RetinaDesign kan også tilbyde uddannelse og trænings kurser for skiltekonsulenter, arkitektfirmaer, reklamebureauer samt evt. bygherrer.
RetinaDesign kan sammensætte dagskurser eller foredrag af 1-2 timers varighed med wayfinding fokus efter aftale.
Ring 4095 2440 og hør nærmere.

Der er faste kurser i forskellige niveauer af 1-2 dages varighed, men der er selvfølgelig også mulighed for specielt sammensatte kurser efter aftale.