Fire fundamentale krav

Principielt er der kun fire krav der alle skal være opfyldt for at en skiltning er optimal set fra et wayfindingsmæssigt synspunkt:

 


Synlighed:

brugerne skal kunne se skiltene. Stiller bl.a. krav til kontraster, størrelser og placeringer.

 


Læsbarhed:

brugerne skal kunne læse teksterne fra den nødvendige læseafstand. Stiller krav til skrifttyper, kontraster og skriftstørrelser.

 


Forståelighed:

brugergruppen skal kunne forstå budskabet. Stiller bl.a. krav til terminologi, sprog og grafisk overskuelighed.

 


Troværdighed:

brugerne skal have tillid til informationerne. Stiller krav til mekanisk kvalitet, grafisk stil og indholdmæssige opdateringer.