Informationsgrafik

Et velfungerende wayfinding princip stiller visse grundlæggende krav til den grafiske formidling af tekster, symboler, farver og grafisk overskuelighed.

De anvendte skrifter skal være læsbare for brugergruppen på den nødvendige læseafstand og evt. under en bestemt læsevinkel. Der skal være tilstrækkelig kontrast mellem tekst og baggrund og evt. mellem skilt og baggrund. Tekster skal evt. være læsbare for synshandicappede. Man skal måske kunne opfatte og læse tekster, mens man er i bevægelse, under dårlige lysforhold og meget mere.
Symboler skal være forståelige for alle i brugergruppen og må ikke give anledning til misopfattelser.
Farver kan bruges til at skabe den nødvendige kontrast, men også til farvekodning som en del af wayfinding princippet.
Kort og oversigter skal give overblik og være grafisk klare og overskuelige. Der findes en række metoder til at opnå dette.