Arbejdsprocessen

Målet for de fleste wayfindings opgaver er at finde ud af hvilke midler, der skal tages i anvendelse og i hvilket omfang for at opfylde brugernes behov for at kunne finde fra A til B. Det kan dreje sig om statiske skilte, dynamiske skilte, streger i gulvet, landemærker, smart-phone maps, beacon guidance etc.
For at nå frem til dette mål skal man ofte igennem to faser med et delmål imellem.


Wayfinding analyse.
Målet for den første fase er at finde den rigtige wayfinding strategi.
For at nå dette mål skal man igennem en analysefase, der bl.a. omfatter den aktuelle lokalitet eller område, brugergruppens sammensætning med tilhørende mentale, psykologiske aspekter og endelig logistikken og de forskellige metoder, der kan anvendes.
Til wayfinding analysen hører også rådgivning i andre forhold, der har indflydelse på det endelige resultat. Herunder wayfindingsmæssige aspekter på kundens web site, korrespondance, intern og ekstern terminologi etc.
Denne analyse føres ud i en rapport som er et afsluttet dokument og hvor konklusionen er et anbefalet wayfindingsprincip.

Skilteprojektering.
Wayfindingsprincippet danner grundlag for skilteprojekteringen. I denne fase findes det helt eksakte behov for skilte eller andre midler, deres placering, størrelse, produkt og flexibilitet.
Hvis grafikken, f.eks.  farver, typografier, logoer, symboler, layouts, farvekodning er en del af wayfindingsprincippet indgår dette i skilteprojekteringen.
Skilteprojekteringen ender i en skiltemanual, der er masteren for udarbejdelsen af produktionsgrundlaget og som er dokumentation og guideline for fremtidig skiltning. Skiltemanualen indeholder ofte også tekstegrundlaget med alle tekster på alle skilte.

Arbejdsprocessen er stort set identisk uanset om det drejer sig om et service check på et eksisterende byggeri, et nybyggeri eller et byggeri, der er på projektstadiet.
RetinaDesign har erfaringen til at kunne stå for hele arbejdsprocessen, der sammen med det grafiske design danner sammenhængen.
Netop det holistiske helhedssyn er vigtigt i komplekse miljøer med bredt sammensatte brugergrupper og RetinaDesign har kompetencen til både analyse delen og den grafiske del.
Før start af en opgave aftales selvfølgelig omfanget og niveauet på analyserne og rapporterne.