1. marts 2019

RetinaDesign er genfødt

RetinaDesign er genfødt

Jeg har i marts 2019 besluttet at genstarte RetinaDesign med alle ydelser beskrevet på dette website. Tøv endelig ikke med at kontakte mig for mere uddybende informationer.

 

RetinaDesign is reborn

I have in March 2019 decided to restart RetinaDesign and are offering all the previous services as described on this web site. Please do not hesitate to contact me for further information.

1. januar 2015

RetinaDesign ophør

RetinaDesign er lukket.

Efter mange aktive år har jeg pr ovennævnte dato valgt at lukke RetinaDesign og er gået på efterløn.

 

RetinaDesign has been closed

After many years in active service I have desided to close RetinaDesign from the date above and have retired.

1. maj 2013

RetinaDesign er indgået i AIA-gruppen

Accessibility in Architecture Group eller AIA Group er et samarbejde mellem danske og udenlandske virksomheder og eksperter fokuseret på at gøre bygningskomplekser lettere tilgængelige for alle brugergrupper.

Vores mission er at brugere i komplekse bygninger føler sig trygge i de ukendte omgivelser, ved at være velinformerede og at de kan finde vej til deres mål, hvad enten det er en begivenhed, et møde, et lokale eller en person der er målet for deres rejse i bygningen.

 

Accessibility in Architecture Group or AIA Group is a cooperation between danish and foreign companies and experts focusing on the task to make complex buildings more easy to access for all user groups.

Our mission is that users in complex buildings feel comfortable and safe in the unfamilar surroundings by being well informed and that they can find the way to their destination no matter if the goal is an event, a meeting, a room or a person.

AIA-Group

1. januar 2013

RetinaDesign er nu agent for AskCody

RetinaDesigns videnskompetencer er nu blevet suppleret med et simpelt, men utroligt genialt wayfinding produkt. AskCody er en helt personlig smartphone vejviser og informationsformidler til komplekse bygninger og gør det blandt andet let og ubesværet at finde vej med GPS lignende navigationsfunktioner.
Med AskCody stiller du en helt unik navigations- og informationsservice til rådighed for dine brugere og besøgende. Du tager dit undervisningsmiljø, konferencecenter eller din virksomhed ind i den digitale verden og forbedrer både image og brugsoplevelse.


The RetinaDesign know-how is now combined with a simple but very intelligent wayfinding product.
AskCody is a personal smartphone wayfinder and information communication system for complex buildings and it will among other things make it easy and uncomplicated to lead you to your goal with GPS-like functionality.

With AskCody you will make a very unique navigation- and information service available to your users and visitors. You will bring your educational environment, your conference center or your company into the digital world and improve both your image and user experience.

AskCody

1. oktober 2012

RetinaDesign har fået ny studio adresse

For at styrke den daglige sparring har RetinaDesign fået studio adressen K12 i Spinderihallerne i Vejle. Spinderihallerne er en unik og historisk industribygning, der danner rammen om et udviklings- og innovationsmiljø for folk, der arbejder i krydsfeltet mellem erhverv, design og kunst. Spinderihallerne rummer et dynamisk virksomhedsmiljø med ca. 50 kreative mikrovirksomheder, kunstnere, en række viden- og kulturinstitutioner og et kommunalt udviklingsteam, der sammen skaber forretningsudvikling gennem netværk, samarbejde, videndeling og brug af hinandens kompetencer (www.spinderihallerne.dk).

RetinaDesign deler studio K12 med 5 andre firmaer og sammen med de øvrige i Spinderihallerne har vi dermed voldsomt udvidet adgangen til de fleste grene af kreative kompetencer. Alle er velkomne til at besøge RetinaDesign i K12, men kontakt venligst lige på forhånd…

 

In order to strengthen the daily contact with creative colleagues RetinaDesign has moved to the studio address K12 in Spinderihallerne in Vejle. Today, Spinderihallerne ( The Spinning Mill ) provides Denmark's fastest growing development and innovation environment for people who work at the crossroads of business, design and art. The dynamic working environment of Spinderihallerne houses around 50 creative micro-companies and artists, as well as a number of knowledge and cultural institutions and a municipal development team. Together, they stimulate business development via networking, collaboration, knowledge sharing and resource pooling. ( www.spinderihallerne.dk ).

RetinaDesign share the studio with 5 other companies and together with all the companies at Spinderihallerne we have extended the access to most parts of the creative competencies.

You are welcome to pay a visit at RetinaDesign in Studio K12, but please contact us in advance…

Spinderihallerne

10. maj 2012

RetinaDesign er blevet en del af Designandelen

For at knytte stærkere bånd til design netværket i regionen er RetinaDesign blevet medlem af Designandelen. Designandelen er et organiseret netværk og platform for designrelaterede virksomheder, der arbejder med at øge anvendelsen af design og styrke de kreative erhverv i Region Syddanmark.
Designandelen samarbejder med Spinderihallerne i Vejle, House of Design i Kolding, Syddansk Universitet, Designskolen Kolding, Væksthuset Syddanmark, IDEA og Dansk Design Center.
For private og offentlige organisationer i og udenfor regionen betyder det rent praktisk at Designandelen kan skabe kontakt via matchmaking og med mere end 60 samarbejdspartnere udvides kredsen omkring RetinaDesign betragteligt.

In order to make closer connections to the design networks in the southern region of Denmark RetinaDesign has become member of Designandelen ( Designers' Cooperation ). Designandelen is a common regional platform working to strengthen the creative sector and argument the use of design.
Designandelen was established as a collaboration between Spinderihallerne in Vejle, House of Design in Kolding, University of Southern Denmark, Kolding Design School, Vaeksthus Southern Denmark, IDEA Entrepreneurship Centre and the Danish Design Center.
For private and public organizations this means that Designandelen can make contact by matchmaking and with more than 60 cooperating partners the circle around RetinaDesign is expanded widely.

Designandelen

12. februar 2012

RetinaDesign starter 15. februar 2012

RetinaDesign er både et support firma for skiltebranchen og rådgivende for interessenter.
Fokuspunkterne vil være grafisk design, produkt design og wayfinding.

Med en arkitekt baggrund, design uddannelse og mere end 25 år i den internationale skiltebranche tilbyder jeg interesserede firmaer og offentlige instanser, rådgivning og support indenfor signbranding og information management.

RetinaDesign is on one hand a support company for the sign manufacturing business, on the other doing consultancy services for stakeholders.
The focus areas are graphic design, product design and wayfinding.
With a background as an architect, industrial design education and more than 25 years in the international sign business, I would like to offer expertise and support to companies and public authorities within signbranding and information management.