Værktøjskassen

Der findes en række midler og metoder til at lede mennesker til deres ønskede destination. Statisk og dynamisk skiltning er kun nogle af dem og langt de mest almindelige.
Blandt andre midler kan være ledelinier i gulv eller på væg, beacon guidance, landemærker, kort, smartphone maps, gps, højttaler informationer, afspærringer, trykt information, web information, personlig betjening mm.

Til de spændende muligheder hører de mere intuitive wayfinding midler som belysning, farver, indretning, symboler, stemning etc.

Vigtigt er imidlertid at anvende de rette midler under hensyntagen til brugergruppe, arkitektur, kunde og kundesegment og at de anvendte midler supplerer og forstærker hinanden.
Terminologien skal være på brugerens niveau og frem for alt konsekvent uanset medie eller middel. For korrekt og anvendelig rådgivning kræves derfor lidt indsigt i kundens forretningsproces og to wayfinding løsninger vil aldrig være ens.

Skiltning vil dog som regel indgå i større eller mindre grad og her skal foruden wayfinding princippet en hel række af know-how inddrages: branding, grafik, farver, informationshieraki, størrelser, placeringer, flexibilitet etc.

RetinaDesign kender alle wayfinding midler og kan få dem til at spille sammen for den bedste løsning.

Skilte har - foruden en imagesskabende værdi - ofte også en vejvisende funktion. Grundlæggende inddeler man vejvisende skilte i tre grupper:

  • orienteringsskilte, der med kort eller index giver overblik
  • henvisningsskilte, der viser vejen til delmål eller mål
  • identifikationsskilte, der bekræfter når man er ved delmålet eller målet.

Supplerende skiltetyper kan være:

  • informationsskilte, der kan indeholde information om åbningstider, priser, forbud, påbud etc.
  • sikkerhedsskilte, der informere om, og viser vej til nødudgange, samlingssteder etc.

Skilte kan være statiske med en permanent eller udskiftelig tekst eller de kan være dynamiske, der selv opdaterer informationerne løbende.

For at undgå informations overflow eller en skilteskov er det meget vigtigt at arbejde systematisk med informations hierakier i analyse arbejdet. Ved at dele informationerne i lag kan man opnå kun at give den nødvendige information på rette tid og sted.