Symbol design

Symboler er oftest et grafisk tegn, der repræsenterer en idé, et fysisk objekt eller en proces og hvis formål er at kommunikere en mening. Betydningen af symboler er afhængig af traditioner og kultur.
Mennesker har brugt symboler i dagliglivet siden de første kulturelle tiltag og i dag er anvendelsen som logoer, ikoner og pictogrammer meget udbredt i daglig kommunikation.


Symboler er tværsproglige og kommunikerer en langt dybere mening end ord kort kan beskrive. De har derfor især fundet anvendelse i markedsføring, it verdenen og i skiltning.
RetinaDesign har, som en del af de grafiske kompetencer indenfor skiltning, også erfaring med at skabe symboler: logoer, der er i tråd med organisationens værdier, pictogrammer til skiltning og kommunikation eller ikoner til software og web. Stilen vil selvfølgelig afspejle dine eller kundens ønsker og hensynet til den øvrige visuelle identitet.