Tryksager og pdf

I forlængelse af skabelsen af din visuelle identitet og den fysiske profilering, kan RetinaDesign også udføre layouting og evt. print af mindre tryksager som brochurer, prislister, sortimentsover-sigter, produkt løsblade, datablade, reference oversigter, case stories etc.

Teksterne leveres af jer, billedmateriale kan leveres af jer eller jeg finder egnede royalty-free billeder. I visse tilfælde kan jeg endog stå for fotografering og efterfølgende behandling.
Endvidere udfører RetinaDesign alle former for digital rentegningsarbejde til lav pris. Det kan dreje sig om rentegning eller opdateringer af logomateriale, layouts, skitseoplæg, bygningsplaner eller konverteringer fra bitmap format til vektor format ( se under artwork ).