Visuel identitet - brand imaging - fysisk profilering

En visuel identitet er de elementer som en organisation bruger i den grafiske kommunikation. Det er ord, grafik og billeder, der tilsammen giver organisationen personlighed, eksempelvis logo, brevpapir, visitkort, emballage, web site, folder mm.
Den fysiske identitet eller -profilering er tilsvarende de elementer, der giver den visuelle identitet ”krop”. Her kan det være facade, dekorationer, skiltning, promotion materialer, flag, car-wrap, indretning eller endog arkitektur, der tilsammen udgør de imageskabende elementer.
Den visuelle identitet og den fysiske profilering udgør tilsammen organisationens brand og ansigt udadtil og som samlet set styrker og positionerer organisationen i forhold til andre.


Grundelementerne, der indgår i organisationens brand, er for eksempel logo eller navnetræk, farve palette, font, typografi, dekorative elementer og grafisk stil.
Elementerne styres og fastholdes i et regelsæt for at sikre konsistens i kommunikationen. Denne ensartethed giver organisationen troværdighed og seriøsitet i forhold til kunder og besøgende.
Grundelementerne styres via en design manual så alle medarbejdere fremadrettet kommunikerer på samme måde.
Nogle af disse elementer indgår eventuelt som en del af wayfinding løsningen og nogle fungerer som brand kommunikator.

RetinaDesign betragter enhver identitets opgave som en helhed hvor elementerne skal underbygge hinanden og samarbejde. Jeg kan derfor tilbyde enten at løse hele opgaven omkring den visuelle identitet eller dele heraf. Hvis jeg kun arbejder med enkelte elementer vil jeg selvfølgelig forsøge at få det samlede indtryk til at være en helhed.