Grafiske oplæg og fysisk profilering

Formålet med et grafisk oplæg er at give et overblik over omfanget, indholdet og sammenhængen i den fysiske profilering som din kunde ønsker og at få skabt konsensus om designet og det visuelle udtryk.

Det drejer sig om at få den visuelle identitet kommunikeret ud via facadeskiltning, skiltedesign, væg- og glasdekorationer, landmarks, eye-catchers, flag, car-wrap og meget mere på en struktureret, ensartet og kreativ måde, der er i tråd med din kundes profil.

RetinaDesign har skabt oplæg til den fysiske profilering gennem mere end 10 år, er ekspert i at koordinere det grafiske udtryk med et logisk wayfinding princip og få et hele fastholdt i en skiltemanual, der sikrer kontinuiteten fremadrettet.
Oplægget til den fysiske profilering vil illustrere og forklare indholdet af hvert enkelt element og er helt klar til en præsentation for din kunde i form af A3 plancher, hæfte og/eller pdf fil.
Efterfølgende kan oplægget udbygges til en profil-, skilte-, eller designmanual, så din kunde er sikker på at kunne bevare den visuelle sammenhæng i årene fremover.

Alle former for design manualer klarer RetinaDesign selvfølgelig også.