Produkt udvikling

Argumenterne for modulære skiltesystemer er ofte at de fremadrettet er lettere for kunden at supplere. I skiltedesign er modul- eller system skilte imidlertid også et forsøg på at gøre produkterne billigere ved helt eller delvist at opfylde det til enhver tid herskende behov via et sortiment af halvfabrikata eller systematiseret produktion. Dette lykkes oftest, men ethvert produktprogram er resultatet af en evolution over længere tid.

Ikke alle behov vil imidlertid kunne opfyldes over tid via et standard produkt sortiment. Der vil være hjørner i sortimentet som ikke dækker behovet eller udviklingen er måske endog løbet fra visse dele af produkt programmet. Til gengæld er system skilte lettere for kunderne at supplere hvis elementerne stadig kan fås.
RetinaDesign er vant til at designe, udvikle og arbejde med systemati-serede, modulære produkter. RetinaDesign kan være katalysatoren, der via design forslag tilpasser jeres produkt palette så det svarer til tidens og kundernes behov.