Bygherrer


- uafhængighed og jagten efter den rigtige løsning

Gennem RetinaDesign får I…

… mulighed for at erhverve stor viden og erfaring om skiltning og wayfinding allerede før udlicitering og uden at involvere kommende leverandører.

… mulighed for at få rådgivning om den optimale wayfinding løsning i stedet for at fokusere på produkter og firmaer.


Som opdragsgiver er det selvfølgelig i jeres interesse at huset fungerer wayfindingsmæssigt optimalt efter ibrugtagen og i mange år fremover. Dette kan opnås ved gennemtænkte fremtidssikre wayfindingsprincipper og – strategier, hvor målet er den helt rigtige løsning fremfor hvad der lige er til rådighed på markedet. Ofte er svaret en kombination af højteknologi og keep-it-simple tankegang, hvor der tages hensyn til både brugergrupperne og arkitekturens kvaliteter.
De store sygehusbyggerier, der i nær fremtid vil sætte store og nye krav til måden at finde rundt på, er oplagte eksempler på områder hvor RetinaDesign kan gøre en forskel. Det vil være et ubetinget krav at alle aktuelle brugergrupper uden besvær kan finde rundt i de nye sygehusbyggerier, men det vil også blive en del af regionernes markedsføring af byggeriet. Herunder ligeledes hensyntagen til brugergrupperne og tilgængelighed for alle.
RetinaDesign har stor erfaring i wayfinding og skiltning af meget store, komplekse områder og byggerier, herunder specielt sygehuse. Jeg har løst disse komplekse opgaver i ind- og udland gennem en årrække og formår at gøre wayfinding processen naturlig, intuitiv og enkel.
Endvidere er RetinaDesign fri af kommercielle interesser og preferencer for et enkelt firma eller produktprogram. Her er det den rigtige løsning, der jages ved hjælp af viden, analyser og sparring. RetinaDesign er derfor den rigtige samarbejdspartner, før I som bygherrer projekterer og udliciterer byggeriet.