Skiltefirmaer


- kreative værdier i forhold til grafik, wayfinding og produktdesign

Gennem RetinaDesign får I…

… mulighed for at outsource alle kreative ressourcer og dermed øge jeres fleksibilitet, få en hurtigere gennemløbstid og en hurtig respons.

… mulighed for at trække på en unik wayfinding viden, og som kan udføre løsningsrettede wayfinding analyser på både eksisterende og projekteret byggeri. Hermed er ingen opgave for stor.

… mulighed for at få én samlet service leverandør for grafisk design, produkt design samt wayfinding.


Som skiltefirma leverer I selvfølgelig efter aftale med kunden en skiltning, der nøje svarer til kundens ønsker med hensyn til pris, kvalitet og leveringstid, ligesom I forestår projektstyringen i så henseende. I er oftest i besiddelse af et leverandørkorps og et netværk, der gør jer i stand til at opfylde stort set alle produktmæssige ønsker.
RetinaDesign kan bidrage med alle kreative værdier i forhold til skilteløsningen.
Grafisk har jeg leveret oplæg i alle kundesegmenter og i alle projektstørrelser, fra det enkle til det ekstremt komplekse. Fra det tidløse til det meget kreative.
Efter der er opnået konsensus med jeres kunde omkring designet, kan der laves grafiske produktionsfiler og evt. en skiltemanual til kunden, således kontinuiteten bevares i fremtiden.  Der kan endvidere leveres templates til kundens egen udskrift af paperflex skilte.
I komplekse byggerier er wayfinding processen - det at finde rundt - en vigtig del af enhver skilteopgave og er ofte hele grundlaget for både den grafiske og praktiske del af løsningen. Wayfinding i meget komplekse miljøer er netop en af RetinaDesigns kernekompetencer. Jeg har opbygget den teoretiske og praktiske erfaring gennem en række år, har analyseret og fundet enkle, funktionelle løsninger i alle situationer.
RetinaDesign har stor erfaring i innovativ og praktisk orienteret produktdesign indenfor skiltebranchen. Så er der behov for specielle løsninger kan RetinaDesign være den kreative part eller sparrings partner for enhver ny produkt udvikling, innovation eller custom design uanset projektstørrelse.
RetinaDesign arbejder fra et no-nonsens udgangspunkt og balancerer såvel funktion, æstetik som økonomi fornuftigt.