"Kursets spændvide var utrolig bred, fra overvejelser om, hvordan vi som mennesker opfatter rum og form til helt håndgribelige fakta omkring tekst læsbarhed. Kurset fik sat ord og praktisk på mange af de overvejelser som vi som arkitekter gør os ubevidst både i forbindelse med nybyggeri og renovering. Kurset gav mig helt klart en større bevidsthed omkring det flow og dynamik som vi tilbyder vores brugere i arkitekturen. Samtidigt blev brugerne på kurset belyst som en meget mere nuanceret størrelse end vi normalt gør som arkitekter, hvilket helt klart giver stof til eftertanke. Kurset gennemgang af helt lavpraktiske virkemidler vedr. fonde, forskellige pile og tekst opbygninger var let forståelige og kan omdannes til praksis her og nu. Jeg er sikker på, at kurset på sigt bl.a. vil kunne bidrage til, at jeg lettere i fremtiden vil kunne sætte ord på argumenter for en bygnings rumhierarki og flow både over for bygherre og samarbejdspartnere."

Sabina Happel, arkitekt MAA

Sweco Architects

Arkitektfirmaer


- wayfinding under hensyntagen til arkitektur, brugere og praktisk anvendelighed

Gennem RetinaDesign får I…


... mulighed for korte kurser med indføring i strategisk og funktionel wayfinding.

… mulighed for sparring omkring skiltning og wayfinding uden at involvere kommende leverandører.

… mulighed for, på et tidligt tidspunkt i projektet, at få modspil på logistik og overordnet område disponering med henblik på at opnå en hensigtsmæssig og funktionel wayfinding for alle brugergrupper og med respekt for byggeriets æstetiske værdier.

… mulighed for at få en samlet service leverandør for grafisk design, produkt design samt wayfinding.


Som arkitekter sætter I selvfølgelig meget stor pris på de bygninger og rum I skaber. Der er en hensigt med de valg, der er taget og et ønske om at opnå ganske bestemte oplevelser for brugerne af huset. Disse oplevelser kan blive forstyrret af for mange elementer, der ikke passer ind.
Derfor vil de fleste arkitekter gerne præge skiltningen og hele måden at finde rundt på.
RetinaDesign kan bidrage med viden og know-how omkring wayfinding og skiltning. Hvis jeg kommer ind tidligt i projektet, kan antallet af nødvendige skilte minimeres eller måske helt afløses af alternative wayfinding midler. Dette gælder også ved større ombygninger og renoveringer hvor wayfinding principper og – strategier bør tages op til fornyet overvejelse.
For tiden sætter de store sygehus byggerier nye krav til måden at finde rundt på og løsningerne vil helt sikkert være trendsættende for wayfinding fremover. Det er derfor uhyre vigtige valg, der skal foretages. Erfaringer viser med al tydelighed at hvis ikke man vælger de rigtige fremtidssikre principper, vil der i løbet af få år være behov for store ændringer eller fuldstændige skilte saneringer.
RetinaDesign har meget stor erfaring i at kombinere wayfinding med grafik og fysisk identitet under respektfuld hensyntagen til arkitektur, brugere og praktisk anvendelighed.